Over ons 17021501
0
Jaren ervaring
0
Locaties
0
Collega's
0
Tankwagens
0
Tankcontainers
0
Bestemmingen

Na bijna een eeuw is Vervaeke nog steeds een familiaal bedrijf. Het is uitgegroeid van een traditioneel transportbedrijf tot een aanbieder van geïntegreerde logistieke oplossingen voor de chemische en olie-industrie.

De kern van alles wat we doen

Eerlijkheid

De Vervaeke Groep is een eerlijke en betrouwbare werkgever

 • Wij nemen mensen in dienst in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en normen die voor onze sector gelden. Wij respecteren de paritaire comités en de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten.
 • Wij zorgen voor een billijke vergoeding van de werknemers
 • Wij bieden gelijke kansen voor onze eigen medewerkers en voor externe kandidaten.
 • Onze medewerkers hebben vrijheid van vertegenwoordiging
 • Ook ten aanzien van leveranciers is ons beleid gericht op ethisch zakendoen, waarbij corruptie, omkoping, belangenconflicten, fraude, bedrijfsspionage en witwaspraktijken uit den boze zijn.
 • Wij beschermen ons intellectueel eigendomsrecht
honesty

Respect

Ons bedrijf en de maatschappij, goede partners

 • Onze onderneming staat midden in onze samenleving. Onze activiteiten leveren een belangrijke directe en indirecte bijdrage aan de ondersteuning van deze samenleving. Wij zijn een belangrijke partner en wij nemen deze verantwoordelijkheid zeer ernstig.
 • De principes van deze verantwoordelijkheid zijn:
  • Het respecteren van de fundamentele rechten van de mens
  • Het voorkomen van discriminatie van welke aard dan ook
  • Het voorkomen van kinderarbeid
  • Het verbieden van verplichte arbeid
  • Het nastreven van het gelijkheidsbeginsel
  • De algemene veiligheid
  • Het minimaliseren van de impact op het milieu
 • Het ter beschikking stellen van onze kennis en ons materiaal in geval van incidenten met klanten, op verzoek van de brandweer, enz. maakt van ons een gewaardeerde en professionele partner in de bescherming van het grote publiek.
respect

Betrouwbaarheid

Vertrouwen, kennis en communicatie als basis van onze samenwerking 

 • Het vervoer van gevaarlijke producten vereist een goed begrip, kennis en communicatie tussen werknemers en klanten. Wij verbeteren onze dienstverlening door een open dialoog. Hierdoor ontstaat een vertrouwen dat de organisatie versterkt en de klantrelatie onderhoudt en bestendigt. De Vervaeke Groep kan terugblikken op een langdurige werkrelatie met zijn klanten dankzij zijn betrouwbaarheid.
 • Eenzelfde relatie wordt opgebouwd met onze medewerkers, één van vertrouwen en wederzijds respect. Medewerkers zijn vrij in hun keuzes en omgang. Regels en wetten worden altijd gerespecteerd en wij garanderen de privacy van persoonsgegevens.
 • Wij beschermen onze medewerkers die schendingen van de gedragscode melden en zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van een rechtmatig onderzoek, waarna eventuele weloverwogen beslissingen uitsluitend gebaseerd zijn op geverifieerde feiten. Deze beslissingen worden doeltreffend uitgevoerd.

We houden ons aan ons woord

 • Transparantie en duidelijkheid zijn belangrijk. In onze dagelijkse bedrijfsvoering zijn wij open en aanspreekbaar. Onze normen en waarden staan duidelijk vermeld in onze beleidsverklaring en wij stellen deze zichtbaar op voor alle medewerkers.
 • Onrechtmatige praktijken, negatieve beïnvloeding, misbruik van vertrouwelijke informatie of onjuiste voorstelling van feiten zijn ten strengste verboden.
 • Wij leveren onze diensten in overeenstemming met vooraf met onze klanten gemaakte afspraken en overeengekomen voorwaarden. Zo voldoen wij aan de verwachtingen van onze klanten.

Kwalitieve dienstverlening vanaf het eerste moment

 • Mens en machine werken zo efficiënt mogelijk samen en volgens het principe "first time right".
 • Kwaliteit in materiaal, waarbij alles is geselecteerd op en uitgerust met alle noodzakelijke veiligheidsuitrustingen, en meer nog, ons bedrijf heeft altijd een innoverende en toonaangevende rol gespeeld op het gebied van veiligheidssystemen op onze voertuigen.
 • Onze mensen zijn goed opgeleid om de uitdagingen van het vervoer van gevaarlijke goederen aan te kunnen. Zowel in het klaslokaal als op het terrein wordt de grootste aandacht besteed aan de processen en procedures van het laden en lossen. Deze worden ook ter plaatse bijgestaan door onze peter-chauffeurs. Daarnaast wordt in de opleiding en de daaropvolgende opvolging veel aandacht besteed aan preventie en aan het veilig rijgedrag van de chauffeur. Daarom werden de gouden regels opgesteld en uitgedeeld aan de chauffeurs.
 • Om de door de klanten vereiste kwaliteit, de veiligheids- en gezondheidseisen en de zorg voor het milieu te garanderen, heeft het bedrijf ervoor gekozen niet met onderaannemers te werken.
reliability

Corporate sustainability

Duurzaamheid van onze toekomst

 • Door het bedrijf financieel en operationeel optimaal te beheren, creëren we een duurzame toekomst en stabiele werkgelegenheid voor onze medewerkers.
 • Door te focussen op hoge kwaliteit en veiligheid, kunnen we onze klanten de juiste prijs vragen die ons bedrijf in staat stelt te investeren in onze toekomst
 • Wij hebben de ambitie om te groeien en maken dat aantoonbaar

Duurzaamheid van onze mensen

 • De lange termijn relatie met onze werknemers wordt niet alleen geregeld via een arbeidsovereenkomst, maar is ook gebaseerd op wederzijds vertrouwen.
 • Wij bevorderen een veiligheidscultuur binnen het bedrijf en leggen de nadruk op opleiding en training van onze medewerkers door middel van trainingsprogramma's. Ook aan persoonlijke ontwikkeling wordt aandacht besteed door het voeren van functioneringsgesprekken en het vastleggen van afspraken in persoonlijke actieplannen.
 • De directie voert zonder uitzondering een open deur beleid, waarbij medewerkers altijd hun input kunnen geven die in alle ernst behandeld zal worden. Deze open communicatiecultuur kenmerkt de Vervaeke Groep en leidt tot tevreden medewerkers.

Duurzaamheid van ons milieu

 • Onze voortdurende investeringen in het modernste materieel, de efficiëntste motoren, partnerschappen met klanten in milieuvriendelijke projecten en goed opgeleide chauffeurs leveren een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot.
 • De inzameling en verwerking van afval volgens de milieuwetgeving vermijdt de belasting van bodem en water.
 • Onze innovaties leiden tot een vermindering van veeleisende verpakkingsmaterialen voor onze klanten.
 • Ons optimaal ruimtegebruik in kantoren en werkplaatsen en aandacht voor het verbruik dragen bij aan een energiezuinig beleid.
sustainibility

Geschiedenis

1935
1952
1955
1960
1962
1978
1985
1990
1991
1993
1994
2000
2001
2004
2006
2008
2013
2014
2015
2017
2019
2020

Oprichting van Transports Vervaeke door Michel Vervaeke. In het begin worden landbouwproducten vervoerd.

history 1935

Eerste vervoer van gevaarlijke stoffen, nl. zwavelzuur in bulk. Vervaeke is een van de allereerste vervoerders in Europa die chemische stoffen over de weg vervoert.

vervaeke history 17021518

De eerste goederen worden vervoerd in tankwagens met een binnenbekleding voor sterk bijtende stoffen. De stof is natriumhypochloriet.

Een tweede exploitatievestiging wordt geopend in Zellik bij Brussel, een centrale locatie dicht bij diverse nieuwe snelwegen en hoofdwegen.

vervaeke history img 8724

De eerste brandstoftransporten vinden plaats.

vervaeke history 17021501

Vervaeke richt zich nu uitsluitend op tanktransport.

vervaeke history 17021509

Het bedrijf viert zijn 50ste verjaardag. Het heeft nu een personeelsbestand van ongeveer 90 personeelsleden

vervaeke history 17021510 small

Vervaeke installeert als één van de allereerste boordcomputers in al zijn vrachtwagens.

vervaeke history 5d6b9403

Vervaeke is één van de allereerste transportbedrijven die het ISO 9002 certificaat behaald.

vervaeke history iso9001v2015 eng 1

Vervaeke investeert voor het eerst in 20 tankers met een grotere inhoud; de onderneming laat de eerste tankers bouwen met speciale roestvrijstalen materialen die bestand zijn tegen sterk corrosieve stoffen; Vervaeke werkt samen met de CEFIC om de allereerste SQRS-vragenlijst op te stellen, die later de SQAS zal heten.

sqas transport

Een derde exploitatievestiging wordt geopend in Seneffe; op 28 december overlijdt de 88-jarige stichter Michel Vervaeke.

Vervaeke ontwerpt de 'Safety Tank' en neemt het eerste 'grondbediende' prototype tankwagen in gebruik. Met deze tankwagens kunnen de chauffeurs alle handelingen uitvoeren zonder op de tankwagen te moeten klimmen. Het voertuig is ook uitgerust met verschillende noodstopknoppen.

vervaeke history emergency stop button

Opening van de gemoderniseerde exploitatievestiging in Zellik.

vervaeke history foto gebouw 2001

Eerste transport van siliconen in bulk met een PistonTank. Hierdoor vervangt bulklevering het transport en de behandeling van 144 vaten.

vervaeke history europiston 1

Het exploitatieterrein van Spiere wordt gemoderniseerd.

De eerste buitenlandse vestiging wordt geopend in Luxemburg. De eerste activiteiten van deze dochteronderneming bestaan uit het vervoer van brandstof binnen Luxemburg; de 1000e vrachtwagen sinds de oprichting van de onderneming wordt in het wagenpark opgenomen.

vervaeke history trekker 1000

Vervaeke neemt de allereerste Europese LNG-truck in gebruik die ADR-gekeurd is voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit vermindert de CO2-uitstoot met 20 %.

vervaeke history lng 2013

De tweede buitenlandse vestiging wordt geopend in Rijsel, Frankrijk. Vervaeke specialiseert zich verder in het vervoer van producten met een hoge temperatuur. Een vloot van meer dan 40 voertuigen vervoert verschillende producten bij gecontroleerde temperaturen. Zowel bij verplaatsing als bij stilstand wordt het product tot hoge temperaturen opgewarmd.

vervaeke history 1g1a8689

Vervaeke viert zijn 80ste verjaardag.

logo 80 years small

Door de overname van het Nederlandse familiebedrijf Van der Lee versterkt Vervaeke haar strategische positie in de West-Europese chemieclusters met 400 extra mensen, 6 vestigingen in Nederland, Duitsland en België, 300 tractoren, 400 tanks en bijna 100 jaar extra ervaring.

vervaeke history takeover vdl

Met de overname van het Nederlandse familiebedrijf Jan Dohmen verwerft Vervaeke een sterke positie in multimodaal transport, niet alleen in Europa maar ook wereldwijd en brengt het het Nederlandse bedrijf Jan Dohmen in een nieuwe groeicyclus.

vervaeke history intermodal 2

Na het behalen van de GMP+ certificering in 2019 is Vervaeke gestart met het eerste transport waarvoor GMP+ normen gelden

2019veritas gmpplus2

Got a problem or questions? We offer Customisable services to the fullest.
Let us lead the way

Om deze site optimaal te gebruiken is het noodzakelijk om Cookies toe te staan. Meer informatie