Technische diensten workshop

Een logistieke keten kan alleen sterk en betrouwbaar zijn als hij wordt ondersteund door efficiënte technische diensten. Vervaeke beschikt over de nodige technische middelen en over ervaren en goed opgeleid personeel om deze taken uit te voeren.

Truck wash

In een sector waar elke verontreiniging te allen tijde moet worden vermeden, moeten de tankwagens niet alleen aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant schoon zijn. Bovendien dragen schone tanks bij aan een schone reputatie van de klant.

Daarom beschikt de Vervaeke Groep over meerdere was stations die geschikt zijn voor vrachtwagen en tankcombinaties. Ze zijn aangesloten op een performante waterzuiveringsinstallatie. Zo wordt niet alleen het milieu beschermd, maar kan het was proces ook duurzamer verlopen: 80 % van het door de installaties gebruikte water wordt gerecycleerd, en slechts 20 % is vers water.

Tankreiniging

Perfect gereinigde tanks zijn van vitaal belang voor veilige, betrouwbare en milieuvriendelijke logistieke ketens. De Vervaeke Groep beschikt over eigen tankcleaning stations die aan de strengste eisen voldoen en de vervoerde producten veelal kunnen en mogen reinigen.

De stations zijn SQAS- en in Nederland ATCN  gecertificeerd. De Vervaeke Groep is tevens erkend door de European Federation of Tank Cleaning Organisations (EFTCO) voor het uitgeven van het European Cleaning Document (ECD). Dit document geeft aan dat elke reiniging wordt uitgevoerd volgens de hoogste veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen. Bovendien beschikt de Vervaeke Groep over eigen waterzuiveringsinstallaties voor een optimale bescherming van het milieu.

De Vervaeke Groep gaat verder dan de geldende eisen. Zo heeft het bedrijf een programma ontwikkeld dat niet alleen rekening houdt met de specifieke reinigingsvereisten van de klant, maar ook garandeert dat het volgende product veilig en zeker kan worden geladen.

Tijdens elk reinigingsproces worden de tijden en temperaturen nauwgezet geregistreerd. Dit garandeert een nauwkeurige traceerbaarheid tijdens het hele proces.

Workshop / Werkplaats

De Vervaeke Groep onderscheidt zich onder meer door haar technische knowhow. Het beschikt over verschillende onderhoudswerkplaatsen die volledig door het bedrijf zelf worden uitgebaat. De zestig personeelsleden zijn opgeleid volgens de hoogste normen en gebruiken de modernste apparatuur.

De technici van de Vervaeke Groep onderhouden de trekkende eenheden, tanks en uitrusting. Ze hebben ook de nodige ervaring om zelf herstellingen en modificaties uit te voeren aan de voertuigen, de bekleding, de afsluiters, enzovoort. Bovendien zijn ze experts in het testen en inspecteren van losslangen.

Dankzij hun uitgebreide technische kennis zijn deze Vervaeke Groep-medewerkers in staat om de voertuigen snel en vakkundig aan te passen aan de wensen van de klant.

Door te kiezen voor eigen onderhoudswerkplaatsen en technische diensten biedt de Vervaeke Groep een bijzonder hoge mate van flexibiliteit. Ook dit komt de klanten ten goede.

Noodhulpteam / Emergency response team

Als transportbedrijf en logistiek dienstverlener die vooral met gevaarlijke stoffen werkt, is de Vervaeke Groep zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij en het milieu. Daarom heeft het bedrijf een ' Emergency Response Team” in het leven geroepen.

Dit team bestaat uit tien speciaal opgeleide medewerkers. Zeven dagen op zeven, 24 uur op 24, staan twee mensen permanent paraat om in te grijpen bij een ramp of een ongeval. Zij kunnen ook bijstand verlenen aan klanten, politie, brandweer, hulpdiensten, enz.

Het interventieteam van de Vervaeke Groep is specifiek opgeleid en heeft de beschikking over geavanceerd materiaal, waaronder een krachtige mobiele pompen.

ert mobiele pomp

Got a problem or questions? We offer Customisable services to the fullest.
Let us lead the way

Om deze site optimaal te gebruiken is het noodzakelijk om Cookies toe te staan. Meer informatie